CERTYFIKATY DLA PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW I COACHÓW

Wykładowca certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
i Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Szkolenia

Hierarchia wartości

To efektywna metoda pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i coachingowej umożliwiająca UPORZĄDKOWANIE wartości determinujących postępowanie Klienta, często odpowiedzialnych za pojawienie się konfliktów wewnętrznych lub problemów w działaniu. Ćwiczenie to można wykonać w...
259 zł
Kup teraz!

Przeformułowanie konfliktu wewnętrznego

To metoda pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i coachingowej umożliwiająca WYODRĘBNIENIE SKONFLIKTOWANYCH CZĘŚCI KONFLIKTU intrapsychicznego, co pozwala na KONSTRUKTYWNY DIALOG między nimi. Cały proces opiera się na prowadzeniu, dzięki czemu dochodzi do...
259 zł
Kup teraz!

Przeformułowanie konfliktu zewnętrznego

To metoda pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i coachingowej umożliwiająca uzyskanie perspektyw stron KONFLIKTU interpsychicznego, a następnie pozwala na KONSTRUKTYWNY DIALOG między nimi. Cały proces odbywa się przy prowadzeniu, dzięki czemu dochodzi...
259 zł
Kup teraz!

Ustawienia systemu rodzinnego

To standardowa metoda pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej, stosowana w psychoterapii systemowej. Dzięki niej można zrozumieć i rozwiązać problem, który istnieje w kontekście rodzinnym. Można zaprosić Klienta do przyjrzenia się swojej rodzinie...
259 zł
Kup teraz!

Wybór ścieżki

To metoda pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i coachingowej aplikowana wobec osób znajdujących się w sytuacji konieczności dokonania wyboru lub stojących w obliczu konieczności dokonania zmiany, przeżywających stany napięcia, niepewności, ambiwalencję emocji,...
259 zł
Kup teraz!