FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla kadry medycznej
Zgłoszenie do projektu"PROFESJONALNA KADRA MEDYCZNA: PROCEDURY przekazywania trudnych diagnoz prenatalnych i perinatalnych"

Informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.proport.pl

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Poznania. 
Osoba biorąca udział w Projekcie musi wskazać adres w Poznaniu.


Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu.

Powrót

Patronat Miasta Poznań