Każdy z Nas jest psychologiem, praktykującym psychoterapeutą.
Od wielu lat uczymy psychologii i psychoterapii.
Rozwijamy się naukowo.
Propagujemy zdrowie psychiczne.
Lubimy się prywatnie.


Anita Machaj

Prezes Zarządu

Od 15 lat łączę pracę psychoterapeutyczną, szkoleniową
i akademicką.
Psychologia i psychoterapia
są dla mnie pasją i pracą jednocześnie.

2016/2017 Mentor w charytatywnym programie mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu

2015 Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
2015
Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
2014 Certyfikat Trenera Io
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
2013 Certyfikat Psychoterapeuty
Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP)

2009 Certyfikat psychologa - specjalisty w zakresie seksuologii Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
2009 Certyfikat doradcy w problemach małżeńskich

i rodzinnych
Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

2009 Certyfikat Mistrz Praktyk NLP zgodny z wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia NLP (IA NLP,.INC EAP)
2006 uprawnienia pedagogiczne

Paulina Czerniga-Puk

Wiceprezes Zarządu


Jestem psychologiem i psychoterapeutą
z pasji. W swojej pracy łączę różne podejścia psychoterapeutyczne
i zapraszam klientów do wglądu, podjęcia wyzwań życiowych i do zmiany.

w trakcie przygotowywania się do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP

2010/2011 Studium Trenerskie - praca z grupą metodą warsztatową

2004 mgr psychologii, Wydział Nauk Społecznych  UAM w Poznaniu

od 2003 uprawnienia pedagogiczne

1700 godzin szkoleń psychoterapeutycznych i psychologicznych (w tym 4 letni kurs atestowany)

ponad 10-letnie doświadczenie pracy ze środowiskiem medycznym w Szpitalu Klinicznym na Oddziale Kliniki Foniatrii i Audiologii w SK AM w Poznaniu i w Klinice Chirurgii Poznańskiej

Izabela Stankowska-Mazur

Członek Zarządu

Dyrektor
ODN proPORT

Od 2007 roku łączę pracę psychoterapeutyczną, akademicką
i trenerską.
Komunikacja międzyludzka jest dla mnie kluczem do zrozumienia sytuacji życiowej i właśnie w niej dostrzegam szanse rozwoju osobistego.