Dziecko wykorzystane chodzi do szkoły

O czym jest szkolenie?

Zagadnienie wykorzystania seksualnego jest tematem trudnym, ponieważ dotyka obszarów społecznie interpretowanych jako newralgiczne, związanych
z przekroczeniem granic stanowionych prawem
i moralnością.

 

Jednocześnie ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym jest nie tylko obowiązkiem prawnym dorosłych, ale także zobowiązaniem etycznym wobec najmłodszych.
Obowiązek ten spoczywa w szczególności na osobach zajmujących się dziećmi zawodowo jak nauczyciele, opiekunowie w przedszkolach, lekarze, rodzice.

 

Aby wypełnić ten obowiązek trzeba posiadać wiedzę dotyczącą tego, czym jest wykorzystanie seksualne, jak je rozpoznać, co powinno być niepokojące w zachowaniu dziecka, a co jest normatywnych zachowaniem rozwojowym.  

 

Zdobądź wiedzę na temat:

 

- poprawnych definicji wykorzystania seksualnego,
a także faz przebiegu tego zjawiska

- procedur rozpoznania dziecka wykorzystywanego seksualnie

- podstaw udzielania pomocy psychologicznej
i psychoterapii
osobom będącym ofiarami molestowania seksualnego 

umiejętności rozpoznania seksualnych zachowań rozwojowych i nierozwojowych w kontekście wykorzystania seksualnego

  • skutków wykorzystania seksualnego

 

 

 INSTRUKCJA

 

 

więcej...
STARA CENA: 349.00 zł
249 zł
proPORT © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych bez zgody właściciela tej strony są zabronione.

Design i kodowanie: Agencja Reklamowa adStone