Ostatnio oglądane

O czym jest szkolenie?

Praca z Uczniem wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy przedmiotowej, ale także szeregu kompetencji wynikających z oczekiwań kierowanych w stronę Nauczyciela.

 

Ma On być dla Ucznia wsparciem także na innych płaszczyznach.

 

Ma być autorytetem, wzorem, towarzyszem, doradcą, opiekunem, pocieszycielem.

 

Mnogość ról, które ma pełnić już sama w sobie zwiększa ryzyko doświadczania przewlekłego stresu zawodowego, czego skutkiem nierzadko jest wypalenie zawodowe.

 

Przygotuj się do roli Mentora Zdrowia Psychicznego w swojej Szkole.

 

Uaktualnij swoją wiedzę na temat współczesnego rozumienia stresu.

 

Pogłęb wgląd na temat indywidualnego doświadczania stresu i jego wpływu na poczucie satysfakcji zawodowej i wykonywane obowiązki.

 

Naucz się rozpoznawać swoje zasoby w pracy z Uczniem.

 

Uporządkuj wiedzę o wypaleniu zawodowym.

 

Nabądź umiejętności rozpoznawania objawów wypalenia zawodowego i określania jego faz.

 

Poznaj sposoby promocji zaangażowania zawodowego i profilaktyki wypalenia zawodowego.

 

 

 

 

do kogo skierowane jest szkolenie

nauczyciele
psycholodzy
pedagodzy szkolni

cel szkolenia

przygotowanie do uzyskania kompetencji Mentora Zdrowia Psychicznego, poprzez:

 1. pogłębienie i uporządkowanie wiedzy
  na temat współczesnego rozumienia stresu
 2. pogłębienie i uporządkowanie wiedzy
  na temat wypalenia zawodowego
 3. pogłębienie wglądu na temat własnych zasobów w pracy z Uczniem
 4. pogłębienie wglądu na temat indywidualnego doświadczania stresu
 5. kształtowanie umiejętności dostrzegania objawów stresu
  u innych
 6. kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn, objawów
  i faz wypalenia zawodowego
 7. poznanie sposobów promocji zaangażowania zawodowego
  i profilaktyki wypalenia zawodowego
 8. uporządkowanie wiedzy na temat zasad zawartych w Dekalogu Szkoły Promującej Zdrowie Psychiczne Nauczycieli
 zawartość szkolenia
 

plik audio-video z prezenatcją w programie PP

materiały merytoryczne:

materiał dydaktyczny nr 1 – Doświadczenie: Koło Zasobów
materiał dydaktyczny nr 2 – Test: Podatność na stres
materiał dydaktyczny nr 3 – Test: Objawy stresu
materiał dydaktyczny nr 4 – Doświadczenie: Indywidualne oznaki stresu
materiał dydaktyczny nr 5 – Przyczyny wypalenia zawodowego
materiał dydaktyczny nr 6 –Promocja zaangażowania zawodowego i profilaktyka wypalenia zawodowego
materiał dydaktyczny nr 7 – Triada objawów wypalenia zawodowego
materiał dydaktyczny nr 8 – Stopień rozwoju wypalenia zawodowego a rodzaj interwencji

certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

tak, w ramach projektu:
Mój Nauczyciel-Mój Autorytet!

Projekt jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Fundację Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT na podstawie umowy zawartej z Samorządem Wojewódżtwa Wielkopolskiego

czas dostępu do  filmu 30 dni
(data zakończenia projektu jest ostatnim dniem dostępu do szkolenia)
test tak
liczba godzin szkolenia 30 (wraz z materiałami dydaktycznymi
i pracą własną)
prowadzący/autor dr Izabela Stankowska-Mazur
dr Anita Machaj
koszt szkolenia

00,00zł

szkolenie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz Fundację IPiPP proPORT

 

 


proPORT © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych bez zgody właściciela tej strony są zabronione.

Design i kodowanie: Agencja Reklamowa adStone