O czym jest szkolenie?

Praca Nauczyciela to przede wszytkim praca z Uczniem, lecz jej niezbędnym elementem jest praca na zasobach własnych Nauczyciela.

 

To, jak myślimy może wywoływać nasze emocje a na ich podstawie podejmujemy działania.

 

Świadomość tych mechanizmów daje możliwość konstruktywnego działania lub dokonania zmiany w swoim postrzeganiu i interpretowaniu zdarzeń.

 

Przekonania na temat siebie, świata i innych ludzi są jednym z kluczowych zasobów Nauczyciela w jego pracy zawodowej.

 

Dowiedz się jak przekonania wpływają na nasze emocje i działania.

 

Zdiagnozuj niezdrowe przekonania w oparciu o 5 Zasad Zdrowego Myślenia Terapii Racjonalnej.

 

Naucz się dokonywać przeformułowania niezdrowych przekonań.

 

Zdobądź wiedzę na temat koncepcji poczucia wartości jako zbioru przekonań na temat siebie i wykorzystaj ją także do pracy z Uczniem.

 

 

 

 

Przygotuj się do roli Mentora Zdrowia Psychicznego w swojej Szkole.

 

do kogo skierowane jest szkolenie

nauczyciele
psycholodzy szkolni
pedagodzy szkolni

cel szkolenia

przygotowanie do uzyskania kompetencji Mentora Zdrowia Psychicznego, poprzez:

  1. pogłębienie i uporządkowanie wiedzy
    na temat zdrowego myślenia, racjonalnego myślenia, niezdrowego myslenia i pozytywnego myślenia
  2. poznanie 5 Zasad Zdrowego Myślenia
  3. kształtowanie umiejętności dokonywania przeformułowania niezdrowych przekonań zgodnie z wiedzą neurobiologiczną
  4. dowiedzenie się, jak kształtuje się niskie poczucie własnej wartości jako zbiór przekonań na temat siebie
  5. pogłębienie wglądu na temat własnych przekonań zdrowych i niezdrowych kształtowanie umiejętności rozpoznawania zdrwoych przekonań i afirmacji
 zawartość szkolenia
 

plik audio-video z prezenatcją w programie PP

materiały merytoryczne:

materiał dydaktyczny nr 1Zdrowe działania
materiał dydaktyczny nr 2Formularz do pracy własnej
materiał dydaktyczny nr 3Przeformułowanie przekonań
materiał dydaktyczny nr 4 Przekonania typowe dla zaburzeń lękowych

certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

tak, w ramach projektu:
Mój Nauczyciel-Mój Autorytet!

Projekt jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Fundację Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT na podstawie umowy zawartej z Samorządem Wojewódżtwa Wielkopolskiego

czas dostępu do  filmu 30 dni
(data zakończenia projektu jest ostatnim dniem dostępu do szkolenia)
test tak
liczba godzin szkolenia 30 (wraz z materiałami dydaktycznymi
i pracą własną)
prowadzący/autor dr Anita Machaj
dr Izabela Stankowska-Mazur
koszt szkolenia

00,00zł

szkolenie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz Fundację IPiPP proPORT

 

 


proPORT © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych bez zgody właściciela tej strony są zabronione.

Design i kodowanie: Agencja Reklamowa adStone