Ostatnio oglądane

O czym jest szkolenie?

Większość nieporozumień i konfliktów między Nauczycielem a Uczniem nie wynika ze złej woli.

 

Napięcia te prawie zawsze są konsekwencją nieskutecznego porozumiewania się i automatycznie stosowanych błędów komunikacyjnych.

 

Uwzględniwszy, że zawód Nauczyciela opiera się w całości na porozumiewaniu się, wydaje się, że właśnie od tego zależy efektywność jego pracy oraz stopień zadowolenia zawodowego.

 

Przygotuj się do roli Mentora Zdrowia Psychicznego w swojej Szkole poprzez uporządkowaniu wiedzy na temat elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

Nabądź i kształtuj u innych umiejętność porozumiewania się w taki sposób, aby było ono otwarte i wspierające.

 

Przyjrzyj się własnemu stylowi porozumiewania się.

 

Naucz się trafnie odkodowywać sygnały nadawane przez innych.

 

do kogo skierowane jest szkolenie

nauczyciele
psycholodzy szkolni
pedagodzy szkolni

cel szkolenia

przygotowanie do uzyskania kompetencji Mentora Zdrowia Psychicznego, poprzez:

 1. pogłębienie i uporządkowanie wiedzy
  na temat elementów komunikacji werbalnej
  i niewerbalnej
 2. pogłębienie wglądu na temat własnego stylu porozumiewania się
 3. kształtowanie umiejętności zdrowego porozumiewania się na płaszczyźnie werbalnej
  i niewerbalnej
 4. kształtowanie umiejętności trafnego odkodowywania sygnałów nadawanych przez innych
 5. ustrukturalizowanie wiedzy na temat przestrzeni personalnej i interpersonalnej
 6. nabycie umiejętności rozpoznawania
  i korygowania blokad i błędów komunikacyjnych
 7. doskonalenie umiejętności stosowania komunikatu JA
 8. doskonalenie podstawowych umiejętności pomagania
 zawartość szkolenia
 

plik audio-video z prezenatcją w programie PP

materiały merytoryczne:

materiał dydaktyczny nr 1Komunikacja partnerska
i niepartnerska

materiał dydaktyczny nr 2Doświadczenie: Wehikuł czasu
materiał dydaktyczny nr 3Relacje przestrzenne
materiał dydaktyczny nr 4 Przestrzeń personalna i jej granice
materiał dydaktyczny nr 5 – Komunikat JA
materiał dydaktyczny nr 6 –Umiejętności przydatne
w porozumiewaniu się
materiał dydaktyczny nr 7 – Eliminowanie błędów
w komunikacji werbalnej
materiał dydaktyczny nr 8 – Stop dla sformułowań
materiał dydaktyczny nr 9 –  Zasady postępowania
z uczniem agresywnym
materiał dydaktyczny nr 10 – Zasady postępowania
z uczniem agresywnym

certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

tak, w ramach projektu:
Mój Nauczyciel-Mój Autorytet!

Projekt jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Fundację Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT na podstawie umowy zawartej z Samorządem Wojewódżtwa Wielkopolskiego

czas dostępu do  filmu 30 dni
(data zakończenia projektu jest ostatnim dniem dostępu do szkolenia)
test tak
liczba godzin szkolenia 30 (wraz z materiałami dydaktycznymi
i pracą własną)
prowadzący/autor dr Izabela Stankowska-Mazur
dr Anita Machaj
koszt szkolenia

00,00zł

szkolenie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz Fundację IPiPP proPORT

 

 

 


proPORT © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych bez zgody właściciela tej strony są zabronione.

Design i kodowanie: Agencja Reklamowa adStone